Facebook YouTube

Nieuws

Lentecontest 2024
Data & Rules
lees hier meer


CW proef 2024
6 april 2024
lees hier meer


foto's CW proef

knutselavond
op verzoek!
2de vrijdag v/d maand


Volgende
ledenvergadering
26-07-2024


Kofferbakverkoop
Junk In The Trunk

Uitgave 2023 info


Uitslag
Lentecontest
2023
Lees hier meer


Stad Diest

7de Kofferbakverkoop UBA/DST

Wanneer: Zaterdag 21 oktober 2023 13-17u

Waar: Paradeplein of Garages Citadel Diest (i.f.v. de weersomstandigheden)

GPS: 50°59'04.5"N 5°02'37.2"E

Contact: info@on4dst.be

Inkom: Gratis voor bezoekers


Route : Zie plan

Verkopers: Melden zich de dag zelf tussen 12u en 13u, er is geen voorinschrijving vereist.

REGLEMENT:
De kofferbakverkoop is gratis voor bezoeker. Verkopers betalen € 1 per verkoopstand

Enkel tweedehandswaren met betrekking tot radioamateurisme/elektronica mogen verhandeld worden.

Bij het aanmelden wordt een waarborg van €10,- betaald. Deze krijgt U terug bij het einde van de verkoopdag, als U uw aangewezen plaats zuiver verlaten hebt.

Personenwagens met aanhangwagen zijn toegelaten, indien de verkoop doorgaat in de garages mag enkel de aanhangwagen opgesteld worden, dit omwille van de beperkte bewegingsvrijheid.

ALLE afval wordt door U weer terug meegenomen, niets wordt achtergelaten!

In de garages is roken ten strengste verboden!

In de garages is er geen verwarming noch elektriciteit noch sanitair voorhanden.

De toiletten in de centrale blok zullen wel toegankelijk zijn.

Drankjes en versnaperingen zijn te verkrijgen in ons clublokaal op de eerste verdieping van de centrale blok. 

Het verhandelen van waren op de rest van de Citadel-site is ten strengste verboden.

Alle aanwijzingen van de commissarissen moeten strikt opgevolgd worden.

Alle geschillen zullen beslecht worden door de commissarissen. Hun beslissing is definitief en onherroepelijk.

UBA-DST kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen.

De foto's van de vorige editie : 2022 


7éme vente á coffre ouvert UBA/DST

Quand : Le samedi 21 octobre 2023 de 13-17h.

Lieu :  Plaine de parade ou les garages de La citadelle de Diest (uniquement par temps
de pluie)

GPS: 50°59'04.5"N 5°02'37.2"E

Contact: info@on4dst.be

L’entrée: gratuite

Route : voir le plan

La vente est €1, exceptée une caution de 10 euro demandée à chaque vendeur. Cette caution sera restituée à la fin de la vente sous réserve de retrouver l’ emplacement attribué propre. (reprise de tout le matériel)

Peut être vendu : uniquement du matériel de seconde main en relation avec le radio amateurisme et/ou l’électronique.

Les voitures avec remorque seront autorisées. Si la vente avait lieu dans les garages (en cas de pluie) seule les remorques seront autorisées vu le peu de place à l’ intérieure.

Il est défendu de fumer dans les garages.

Dans les garages, il n’y a pas de chauffage, ni d’électricité, ni de sanitaires.

Les sanitaires seront ouverts dans le bloc central.

Boissons et snacks seront disponibles dans le local du club au premier étage du bloc central.

La vente en dehors du site de la citadelle est strictement défendue.

Toutes les recommandations des commissaires seront appliquées, sans discussion.

UBA-DST décline toute responsabilité en cas d’accident.