Facebook YouTube

Nieuws

Lentecontest 2024
Data & Rules
lees hier meer


CW proef 2024
6 april 2024
lees hier meer


foto's CW proef

knutselavond
op verzoek!
2de vrijdag v/d maand


Volgende
ledenvergadering
28-06-2024


Kofferbakverkoop
Junk In The Trunk

Uitgave 2023 info


Uitslag
Lentecontest
2023
Lees hier meer


Stad Diest

In 2024 organiseert UBA-DST voor de 7de maal de BIPT CW proef.

Morse Key

In overeenstemming met het besluit van de Raad van BIPT van 19 januari 2021 is het BIPT op de hoogte gebracht en zijn de examinatoren erkend door het BIPT. Na het slagen in deze proef ontvangen de deelnemers een “bewijs van slagen” waarmee de houders van een Belgisch klasse A bedieningscertificaat de vermelding “Morse xx WPM” op hun bedieningscertificaat kunnen verkrijgen.
 

Het staat buitenlandse radioamateurs vrij om deel te nemen aan deze proeven, het is uiteraard aan hun bevoegde administratie om het “bewijs van slagen” te valideren.

Datum en plaats: 6 April 2024 om 14u00, Lokalen UBA-DST Citadel z/n te Diest.

Seinsnelheid: Achtereenvolgens worden twee proeven georganiseerd: 5 WPM en 12 WPM.
(Een voorbeeld van 5 WPM download je hier, een voorbeeld van 12 WPM download je hier)

Wens je aan deze CW-proef deel te nemen? Gelieve je dan aan te melden via een E-Mail aan  on6kl@uba.be met vermelding van volgende gegevens: Naam, voornaam, roepteken, volledig adres, geboortedatum en -plaats, kopie van je bedieningscertificaat en een kopie van jeidentiteitskaart (recto/verso).

Richtlijnen BIPT Morseproef UBA-DST download je hier.

Meer informatie nodig?: on6kl@uba.be

Voorbereiding: Het internet biedt tal van toepassingen die je kunnen helpen bij de voorbereiding van de CW proef(aanleren van tekens & snelheid verbeteren). Het meest aangewezen zijn die toepassingen die de KOCH methode gebruiken:
- LCWO (Learn CW Online) van DJ1YFK : www.LCWO.net
- G4FON Koch trainer: 
www.g4fon.net/
- “Just Learn Morse code” van LB3BK:  www.justlearnmorsecode.com/download.html
- De UBA CW-cursus:  www.uba.be/nl/actueel/uba-cw-cursus

Ook voor smartphones bestaan er prachtige App’s zoals:
- ANDROID App: IZ2UUF Morse Koch CW (gratis)
- iPhone App: KOCH trainer van
Pignology

Het aanleren van morsetekens doe je best op een relatief hoge seinsnelheid (18WPM) met een grote afstand tussen de tekens en tekengroepen (spatiesnelheid = 5WPM), deze afzonderlijke instelling voor seinsnelheid van de tekens en spatiesnelheid is in de meeste leerprogramma’s voorzien. Al naargelang je vordert kan je dan de spatiesnelheid aanpassen naar een hogere waarde.

Een hoge seinsnelheid, eigen aan de Koch methode, verbetert je “reactievermogen” en vermijdt dat je punten en strepen gaat “tellen”.

Foto’s van de vorige proef vind je hier.

Succes gewenst! 73,

Lode/ON6KL