Facebook YouTube DST Yahoo Group

Nieuws

Volgende
ledenvergadering
27 oktober 2017
De agenda vind je hier


HF Veldag
2 en 3 september
lees hier meer


Curus (ON3)
Basisvergunning
Start 7-10-17
Lees hier meer


2de kofferbak verkoop
"Junk in the Trunk"
21 oktober 2017
Lees hier meer


DIRAGE 2018
17 juni
Den Amer / Diest
Lees hier meer


Ouder nieuws
Lees hier meer

Stad Diest

QSL Printing ON5UR

Old Timer Vergaderingarrow_down

Wanneer: Iedere eerste maandag van de maand om 13h30
Locatie: Clublokaal UBA-DST
Contact: ON4RDB Roland

Eerste Old Timer Diest samenkomst van 12 januari 2016.


Van links naar rechts
                        (eerste rij) : François-Mary Lou-Marc
                        (achterste rij):René P-Roland-René E-Maurice-Jaak-Danny-Jos

Reeds geruime tijd werd er onder de veteranen van DST rondvraag gedaan naar de behoefte en interesse om een OT groep te starten en hieruit bleek dat hier wel belangstelling voor bestond. Uiteindelijk is dan op initiatief van Roland ON4RDB via de CM een mail gestuurd naar alle leden DST met de uitnodiging voor een bijeenkomst op de citadel op 12 januari 2016 om 13.30 uur.
Volgende OM waren aanwezig:
ON4AMM Marie-Louise ; ON4RDB Roland ; ON4RP René ; ON4APJ Jaak ; ON5KB Marc ; ON6EU Jos ; ON6VP François ; ON7KS Maurice ; ON8DNY Danny ; ON8ER René.
Roland ON4RDB die de coördinator is heette iedereen welkom waarna hij de doelstellingen van deze groep in de schoot van UBA-Dst voorstelde.
In eerste instantie zijn het praatbijeenkomsten waar tablet, laptop enz. geweerd worden! Wat niet wil zeggen dat de OT’ers deze dingen niet gebruiken, in tegendeel.
Wij willen in groep uitstappen organiseren per busje naar bv. de hambeurs in ’s Hertogenbosch, La Louvière en Bladel evenals het bezoeken van radiomusea. Concreet zal op de volgende bijeenkomst meer info gegeven worden over de uitstap naar ’s Hertogenbosch en een bezoek aan het radiomuseum van Mat ON8PO in Zutendaal of is het Lanaken?.
Ook technische aspecten zullen ter sprake kunnen gebracht worden als ook deelname aan een velddag “ old style “, een contest van beperkte duur dit alles met of het niet insturen van een log maar altijd met de bedoeling om gewoon lol te beleven.
Aan de aanwezigen werd gevraagd mee te denken wat wij allemaal kunnen doen en vooral ook actief mee te werken om dit initiatief draaiende te houden.
Volgende bijeenkomst dinsdag 9 februari om 13.30 uur in ons lokaal op de citadel.

73, ON6VP


Samenkomst 2 OT-Dst op 9 februari 2016

Op deze tweede bijeenkomst mochten we twee nieuwe leden verwelkomen nl Lode ON6KL en Ludo ON7JW.
Roland startte de agenda met de vraag of Jos ON6EU de beloofde FT201 ( Sommerkamp) meegebracht had, de TxRx die we zouden proberen te gebruiken om mee te doen aan korte contesten/fielddays “ old style “. Eer het zo ver is zal er nog wat moeten gesleuteld worden om het toestel terug volledig in orde te krijgen en aan de ernstige gezichten te zien op de foto’s, zal deze klus niet zo vlug geklaard zijn. Afwachten dus. Bij het testen van de transceiver in de clubshack werd tot eenieders verbazing vastgesteld dat er geen HF dummyload aanwezig was alhoewel dit moet aanwezig zijn!?
Maurice ON7KS wist te vertellen dat hij een optie genomen om een minibusje VW ( 6+1 persoon) te huren om in groep naar de Hambeurs in ’s Hertogenbosch te rijden. Inschrijven kan nog tot zondagavond 14 februari  bij Maurice, er zijn nog  plaatsen vrij.
Lode zou informeren hoe een afspraak kan gemaakt worden om het museum van de 10° Wing in Kleine Brogel te bezoeken.
Bij de gezellige babbel rond de tafel kwam ook nog het antennepark(?) van ON4DST ter sprake en men vond dat hier ook nog werk aan de winkel is. Bij het lezen van dit bericht is daar al actie op genomen.
Ook deze keer was het een gezellige samenkomst.

73, ON6VP


Samenkomst  3 OT-Dst op 8 maart 2016

Aanwezigen: ON4AMM ; ON6EU ; ON6VP ; ON3EM ; ON4RDB ; ON7KS ; ON8ER ; ON8DNY ;
Verontschuldigd: ON6KL ; ON7JW ; ON4RP

Na de verwelkoming startte Roland met de agenda:
1) Dag en uur van de samenkomsten.
Na overleg en contact met alle leden werd unaniem gekozen voor de 1° maandag
van de maand om 14.00 uur in ons lokaal.

2) Bezoek per bus hambeurs Rosmalen 19.03.2016.
Het vertrek van het busje is voorzien om 09.00 uur op de citadel.

3) Reparatie TxRx FT201
Na wat speurwerk op internet door ON4RDB waar in een artikel van G3LLL over deze
Transceiver letterlijk geschreven staat:” Dit is een prima TxRx zolang hij goed werkt, maar moge
God je bijstaan wanneer hij defect is en jij hem wil repareren”. Conclusie: de eigenaar Jos ON6EU
neemt hem mee terug naar huis en zal trachten hem zelf in orde te maken. Veel geluk
Jos.

4) Becommentariëren van foto-, dia- en filmmateriaal uit het verleden van DST.
Naar aanleiding van de viering 50 jaar UBA-Dst werd een massa materiaal verzameld en
gedigitaliseerd door Manu ON3EM. Daar over veel van deze beelden geen info bestaat was
deze  samenkomst “de” gelegenheid om ontbrekende informatie te verzamelen. Dit ging allemaal
vrij vlot, vol enthousiasme en wat hilariteit en misschien zijn er een paar OTers met koppijn naar
huis gegaan.

5) AOB ( And Other Business).
Er werden weer een paar voorstellen gelanceerd voor eventuele toekomstige activiteiten.
Wil je er meer over horen wees er dan indien mogelijk de volgende keer bij.

73, ON6VP


Samenkomst  4 OT-Dst op 4 april 2016

Aanwezigen: ON6VP ; ON4RDB ; ON7KS ; ON8ER ; ON6KL;ON5KB
Verontschuldigd: ON6EU;ON4APJ;…..

Meerdere OM konden door verschillende redenen niet aanwezig zijn maar toch werd het een geannimeerde samenkomst waar anecdotes, en ervaringen volop tersprake kwamen en het 17.00 uur voorbij was voor iedereen weg was.

1) Uitstap naar Rosmalen
Elke deelnemer die aanwezig was bevestigde dat het huren van een busje om een gezamelijke uitstap te maken een geslaagde formule is en wij daar in de toekomst nog gebruik zullen van maken.

bus

2) Bezoek museum 10° Wing Kleine Brogel.
Lode en Roland hadden info over bezoekuren en - dagen Er is voldoende belangstelling en er werd gekozen voor donderdag 16 juni. Verdere afspraken worden gemaakt op de meeting van 2 mei ek.

3) Samenkomst 2 mei.
In de geannimerde gesprekken zoals boven vermeld kwam op een bepaald moment het gebruik ( en het niet kunnen gebruiken) van meetapparaten tersprake. ON7KS is al sinds een aantal jaren de trotse bezitter van een oscilloscoop PM3382A waar hij tot nu toe nog altijd niet weet wat en hoe er allemaal mee gedaan kan worden. Het kan nu ook bijna niet anders dan een of andere ouwe rot weet dat dan wel en in dit geval is dat René ON8ER. Op de volgende meeting brengt Maurice de scoop mee en René gaat dan ons haarfijn uitleggen en tonen wat dit blijkbaar fantastische apparaat allemaal in zijn mars heeft. Voor de techneuten is dit niet te missen.
os

   
4) Bezoek aan radiomuseum van ON8PO
ON6VP had zoals beloofd, vergeten om contact op te nemen met Mat maar dit wordt rechtgezet.

73, ON6VP


Samenkomst 5 OT-Dst op 2 mei 2016

1) Uitstap naar KB Air Museum
Zoals beloofd had Lode de nodige informatie ingezameld om een bezoek te brengen aan het museum. Zo moet er een lijst ingediend worden met een aantal persoonlijke gegevens die overeenstemmen met de gegevens op je paspoort. Om deze lijst samen te stellen en ook om de meest geschikte datum te kiezen wordt een Google Sheet aangelegd door Lode die bij het verschijnen van dit verslag wel compleet zal zijn. Men heeft tijd tot 15 mei om zich aan te melden. Het transport gebeurt individueel of samen rijden. Nadere info volgt.

foto2         foto4

2) Grid-dipmeter met vraagtekens
Roland ON4RDB had op een hambeurs een grid-dipmeter gekocht met een nostalgisch verleden die opgebouwd is rond een buisje waar de aansluitingen aan de zijkant uitkwamen ipv aan de onderkant zo als bij een klassieke elektronenbuis, bovendien was ze ook afgeplat. Zijn vraag was: wat is dit voor een type buis(je). Natuurlijk was dit bij een paar OT’ers wel bekend en al vlug was het typenummer van deze kleine triode bekend → probleem opgelost.

foto6        foto8

3) Uitleg en gebruik PM3382A scoop Fluke.
Hier een antwoord met demonstratie door René ON8ER op de vragen van Maurice ON7KS over het gebruik en de mogelijkheden van zijn scoop. Op de foto’s is te zien dat er belangstelling voor was.

foto10foto12foto14

4) Archeologie.
Indien de uitstap naar het Air Museum van KB zou doorgaan op 7 juni krijgen we op een van de volgende meetings een uiteenzetting van  ON5KB. Marc zijn tweede grote hobby is archeologie en dan vooral het Stenen Tijdperk. Blijkbaar brengt hij meer uren door met graven en scheppen in moeder aarde dan met on the air te zijn. Dit zal eens wat anders zijn!.

73, ON6VP


Samenkomst  6 OT-Dst op 6 juni 2016
Aanwezigen: ON4DV - ON4RDB – ON4RP – ON5KB – ON6EU – ON6KL – ON6VP – ON7JW – ON7KS – ON8ER
   
1) Uitstap naar KB Air Museum
Roland en Lode gaven bijkomende info over deze uitstap. Afgesproken werd dat om 13.30 zou verzameld worden aan het wachthuis Oud Peer van waaruit we dan in groep zouden begeleid worden naar het museum.
Onderlinge afspraken over car-pooling werden gemaakt om zo economisch mogelijk de reis te maken.

2) Archeologie.
En zoals beloofd kwam Marc ON5KB ons een zeer gesmaakte uiteenzetting geven over zijn tweede grote passie nl. archeologie. Marc toonde ons voorwerpen en werktuigen gevonden op diverse sites in België en legde ons uit hoe men er toe komt om op een bepaalde plaats boringen en opgravingen te gaan doen, dit dikwijls in samenwerking met een universiteit, soms privaat. Hij goochelde met Latijnse benamingen van verschillende tijdperken en perioden uit het verre verleden en als wij zeggen verre verleden, dan steekt het niet op duizend jaar. Marc zijn interesse gaat vooral naar het stenen tijdperk. Aan de geïnteresseerde vragen die door de aanwezigen gesteld werden kon men merken dat men genoten had van Marc ‘s uitleg.

Silex mes

Een knook gebruikt als hamer 

Pijlpunten

Diverse schrapers 

Jaarlijks evenement  

Bijl

Opgravingssite   

Marc ON5KB in actie 

Marc samen met een collega

Met Marc op de voorgrond                                            

3) Diverse
Ook deze keer eindigde deze bijeenkomst met meningen, tips en uiteenzettingen over verschillende items. Zo is de PC van schrijver dezes terug tot leven gewekt door de kennis, ervaringen en werk van de aanwezigen OM waarvoor mijn dank. Om die reden is dit verslag ook zo laat verschenen.

73, ON6VP


Bezoek 10° Wing OT-Dst op 7  juni 2016
Aanwezigen: ON4DV - ON4RDB –ON5KB – ON6EU – ON6KL – ON6VP –ON7KS – ON8ER

Onder een stralende zon was het om 13.30 uur verzamelen geblazen aan het wachthuis Oud Peer van de 10° Wing in Kleine Brogel. Hier werden we opgevangen door een van de verantwoordelijken en na de controle van de inschrijvingen ahv. de paspoorten wandelden we onder begeleiding naar het museum waar we werden overgedragen aan de gids. We moeten toegeven dat deze man (een vrijwilliger ) zijn job met kennis van zaken en vol enthousiasme doet.
Het museum is zeer netjes, overzichtelijk en ordelijk ingericht waarvoor al onze bewondering voor de vrijwilligers ( zowel actieve als ex-militairen als burgers) die hier hun vrije tijd aan spenderen. Het moet trouwens enorm veel opsporingswerk gevergd hebben om al de informatie en de getoonde items bijeen te krijgen vermits het ontstaan van de 10° Wing terug gaat naar de 2° wereldoorlog in Engeland en na omzwervingen door Duitsland en België uiteindelijk te landen in Kleine Brogel.
De bijgevoegde fotoreeks geeft een beeld van deze interessante namiddag.

Meer foto's in ons DST foto album, klik hier.

73, de ON6VP


Samenkomst  7 OT-Dst op 4 juli 2016
Aanwezigen: ON4DV - ON4RDB  – ON5KB – ON6EU – ON6KL – ON6VP – ON7JW – ON7KS – ON8ER - ON4PJA – ON8DNY

1)Uitstap naar KB Air Museum
Deze uitstap is zeer in de smaak gevallen van alle deelnemers en iets dergelijks is voor herhaling vatbaar.

2) Activiteiten najaar.
a) Op 10 september wordt er een kofferbak verkoop ingericht door de sectie Lier dewelke plaatsvindt aan het Fort in Lier. Er wordt door de OT ers  met het idee gespeeld om iets dergelijks in te richten in DST op de citadel. Hier horen we beslist nog van.
b) Op 25 september vindt in de La Louvière de jaarlijkse hambeurs plaats. Maurice ON7KS gaat informeren om een busje te huren idem als ’s Hertogenbosch. Voor deze uitstap zijn reeds 5 inschrijvingen : ON6KL – ON4RDB – ON7KS – ON7FH – ON6VP. Er zijn nog 2 plaatsen beschikbaar, dus haast je wil je er bij zijn. Vertrek op de citadel om 09.00 uur.
c) Op 18 december is er de jaarlijkse hambeurs in Bladel, niet zo groot maar wel gezellig. Hiervoor zijn geen afspraken gemaakt om in groep te gaan.
d) Er werd voorgesteld om een bezoek te brengen aan het Pegasus museum van de Para’s. Dit bevindt zich in de citadel, jawel in huis als het ware. Vermits hiervoor een minimaal deelnemers van 15 vereist is zal op de ledenvergadering gevraagd worden of ook hier geïnteresseerden zijn.


3) Diverse
Op de samenkomst van 1 augustus zal Ludo een RS-6 zender-ontvanger die o.a. gebruikt werd door spionnen meebrengen en daar wat uitleg over geven en hem laten horen. Weeral niet te missen!!

4) Demo met Set-18 door Jos ON6EU
Hier heeft iedereen nog eens kunnen van genieten al blijkt dit niet zo dadelijk uit de uitdrukkingen op de gezichten op foto 1. Jos wist alles af van dit setje dat nog prima werkt en mooie signalen liet horen. Pure radio, en echte nostalgie voor enkele van de groep die nog een QSO gemaakt hebben met elkaar meer dan 50 jaar geleden.

Dit lijkt meer een begrafenis

De achterkant van de Set-18

De ontvanger uit de set

De zender

Klaar om On The Air te gaan

Neonlampje aan de antennezender tunen op max. licht

Jos brengt de zaak tot leven

iedereen genoot ervan

 

73, ON6VP


Samenkomst  8 OT-Dst op 1 augustus 2016
Aanwezigen: ON4DV - ON4RDB  – ON5KB – ON6EU – ON6KL – ON6VP – ON7JW – ON7KS –
ON8ER – ON8DNY .
  
1)Website ON4DST
Wie gekeken heeft zal gezien hebben dat Joeri de beelden van ons bezoek aan de 10° Wing geplaatst heeft in het fotoalbum.

2) Activiteiten najaar.
a) De jaarlijkse hambeurs op 25 september in La Louvière. Maurice ON7KS heeft een busje voor 7 personen gereserveerd. Voor deze uitstap zijn reeds 6 inschrijvingen : ON6KL – ON4RDB – ON7KS – ON7FH – ON6VP – ON4AZP. Er is nog 1 plaats beschikbaar, dus haast je wil je er bij zijn. Vertrek op de citadel om 09.00 uur.

b) Er werd voorgesteld om een bezoek te brengen aan het Pegasus museum van de Para’s. Ondertussen is vernomen dat de oud-para’s van het 1° Bataljon in samenwerking met de toeristische dienst van Diest zelf op 27.08.2016 een Remember Day organiseren. Hier kan dan iedereen naartoe en ook het museum bezoeken ( info op www.KTSA.be ). Hier zullen we zelf dus niets organiseren.

c) Kofferbak verkoop. Dit voorstel heeft zeer snel tot concrete afspraken geleid dank zij de snelle reactie van een paar leden. Danny ON8DNY heeft onmiddellijk met de verantwoordelijke van de stad Diest een onderhoud gehad; er werd een afspraak vastgelegd om de grote loods te bezichtigen om te kijken of deze geschikt was. Ondertussen zijn Danny en Maurice deze gaan bekijken en hebben vastgesteld dat deze locatie geschikt is. Voorlopig is zaterdag 29 oktober afgesproken van 13.00 uur tot 17.00 uur. Definitieve vastlegging op dinsdag 16 augustus door Danny.

4) Demo met RS-6 door Ludo ON7JW.
Dit was natuurlijk weer iets dat in de smaak viel van alle aanwezigen. Ludo liet dit prachtding ook van binnen bewonderen en we keken allen met glinsteren ogen ( zie foto’s ) naar de techniek van meer dan 50 jaar geleden. Wat ook opviel was de specifieke geur die deze apparaten hebben nl.”varnisch”, iets wat we in de nieuwe apparaten missen. In de shack werd alles samengebouwd, aangesloten op de antenne en zowaar, er klonken mooie signalen, het setje werkte perfect.

De nodige lectuur…

Alles voorhanden.

Even alles uitpakken.

Een en al aandacht

De zender.

De ontvanger

Klaar om aangesloten te worden

Wat wel wat werk vraagd

Op de key duwen, tunen en OK

 

Zie die blikken ….. schitterend jongens

Roland demonstreert de IC-7300

 

Als laatste demonstreerde Roland het laatste nieuw speeltje van Icom, de TrRx 7300 die ons door Tim ON8TT graag uitgeleend was. Ongelofelijk stukje technologie, met oa.  touch screen en zeer gemakkelijk te bedienen. Geen knoppen met daaronder een hoop submenu’s, een prima audio, compact en niet zwaar. En natuurlijk werd hij getest on the air waaruit blijkt dat ook OTers met de laatste nieuwe technieken over de baan kunnen hi.
PS.: volgende keer heeft waarschijnlijk René ON8ER voor sommige een verrassing bij.

73, ON6VP


Samenkomst  9 OT-Dst op 05-09-2016
Aanwezigen: ON4DV - ON4RDB  – ON5KB – ON6EU – ON6VP – ON7JW – ON7KS  en ex-ON7JQ                           
1) Trip naar hambeurs La Louviere
Er zijn nog 2 plaatsen beschikbaar. Elk lid Dst heeft nog een bericht ontvangen om dit te melden.

2) Kofferbak verkoop
Er is nog steeds geen officiële toezegging van het stadsbestuur ( wanneer je dit verslag leest is
deze info achterhaald).

4) Werd de vraag gesteld: wat zegt de wetgeving wanneer men zijn zendvergunning opzegt; blijft
de behaalde licentie verder geldig of niet?

5) Roland had een printplaat bij van een oud meettoestel van HP om te laten zien wat voor kwaliteit
en gouden contacten er destijds ingestoken werden. Eveneens toonde hij enkele printen voor een 
voeding die hij gaat gebruiken voor de versterker die hij aan het bouwen is.
En dan toonde en demonstreerde hij een module van +/- 5x5 cm waarmee weerstanden, conden-
satoren, dioden, Mosfets en andere transistoren en spoelen konden gemeten worden. Alle meet-
resultaten verschenen op een kleine display. Een onwaarschijnlijk apparaatje en dit voor nog geen
9 euro aan huis geleverd. Op bijgevoegde foto’s het toestelletje en een foto van een zelfbouw
meettoestel voor condensatoren en spoelen naar een ontwerp van Lode ON6KL uit ’t Amateurke van december 1983. Dat was nog ambachtelijk werk!!!

73, ON6VP


Samenkomst 10 OT/UBA-DST op 03 Oktober 2016.
Aanwezigen: ON4AMM,  ON4DV, ON4RP, ON4RDB, ON5KB, ON6KL, ON6EU, ON7JW, ON7KS, ON8ER
Verontschuldigd: ON6VP

1) Hambeurs La Louvière: Indruk van de aanwezige OTers…. Een zeer goeie beurs.  Gemeenschappelijk vervoer….was een tegenvaller: slechts 4 van de oorspronkelijk 7 ingeschreven deelnemers kwamen uiteindelijk opdagen, hieruit moeten we leren: bij een volgende organisatie best een voorschot vragen bij inschrijving.

2) Kofferbakverkoop: Er werden in La Louvière enkele affiches opgehangen. Alle DST leden ontvingen beide flyers (Ned. En Fr.) in PDF vorm, met de vraag om ze verder te verdelen.De CM beloofde om te zorgen voor de verdeling naar de voorzitters van alle UBA secties.
De organisatie wordt volledig waargenomen door de OTers van DST;
- Rene houd de bar open (niet vergeten van prijslijsten uit te hangen…. Prijzen van dranken te bepalen door het DST bestuur), ontvangen reactie van ON8DNY: Anita, XYL van ON8DNY is kandidaat om te helpen,
- Maurice zorgt voor voldoende wisselgeld en ontvangt de vereiste waarborg van 10,00€/wagen,
- Iedereen die een handje wil meehelpen om alles in goede banen te leiden wordt gevraagd om rond 11u00 aanwezig te zijn (indien nodig …in orde zetten van de garage),
- zijn er al inschrijvingen binnen ??? Wie is bestemmeling van info@on4dst.be ??? Wie zorgt  
voor de sleutel van de garages ???  
Reeds ontvangen antwoorden van ON8DNY: één inschrijving ontvangen, bestuur UBA-DST is
   bestemmeling van dit adres, afgesproken met de jeugddienst dat ze de garage openen.
   Danny  zal ook één week ervoor nog een reminder sturen;

3) Xtal-tester: Roland demonstreert een door hem gebouwd kitje van een Xtal-tester.
Het toestelletje geeft de resonantiefrequentie van aangesloten Xtallen weer (5 digits) en kan eveneens als frequentiemeter (1Hz – 50MHz) gebruikt worden…. opgelet echter: van overtone Xtallen wordt de grondtoon-frequentie weergegeven.
Prachtig toestelletje dat voor de prijs van 9,22€ !! (verzendkosten inbegrepen) als kit met behuizing thuis wordt bezorgd door de firma Banggood.com …. Zie ….. (http://www.banggood.com/DIY-Frequency-Tester-1Hz-50MHz-Crystal-Counter-Meter-With-Housing-Kit-p-1063307.html)

4) Ringkern transformator: Roland vraagt naar info (aansluitingen) van een prachtige ringkern trafo (uit een Philips toestel?)… via de (zichtbare) ingebouwde zekering kan alvast de primaire van de trafo herkend worden….

5) TRIO (Kenwood)    TS-510: Ludo vraagt of er iemand interesse heeft om deze prachtige transceiver (jaren ’70) een tweede leven  te willen  geven. Dit buizentoestel vertoont wel enkele probleempjes die, met de “nodige liefde voor OT toestellen”, eenvoudig te verhelpen zijn.

Op onderstaande sites vind je alvast de gebruikers- en de service manual alsook het schema:
http://www.radiomanual.info/schemi/Trio_TS510_serv_F5HSH.pdf
http://www.n6wk.com/kenwood/TS-510%20Users%20Manual.pdf
http://www.radiomanual.info/schemi/Trio_TS510_sch_F5HSH.pdf

6)Track Pack: Rene/8ER speelt voor Sinterklaas en deelt enkele gebruikte car tracking toestellen uit …. Meer info over dit “ding” wordt gevraagd/gezocht.

7) www.Kitpower.fr ….. geen radioamateur spullen maar toch interessant om weten dat deze firma “modules” kan leveren voor de meeste vrij recente type wagens waardoor het motorvermogen wordt opgekrikt en het brandstofverbruik aanzienlijk wordt verminderd.

8) Marc/5KB is op zoek naar een CTCSS coder module om een “ietwat oudere” 2m transceiver nieuw leven in te blazen…. Maurice & Lode hebben nog enkele door Karl /ON8LTE ontworpen printjes ter beschikking (zie http://www.on0das.be/download/CTCSS-1.pdf) .

 

73, Lode/ON6KL


Samenkomst  11 OT-Dst op 07-11-2016
Aanwezigen: ON4DV– ON5KB – ON6EU – ON6KL - ON6VP – ON7KS  –ON8ER
en ex-ON7JQ . ON4RDB liet zich verontschuldigen.     
                   
1)Kofferbakverkoop “Junk in the Trunk”.
Voor de eerste keer dat we dit in Dst inrichten mogen we zeker tevreden zijn met het resultaat.
Er kwamen 22 standhouders opdagen en het aangeboden materiaal mocht er wezen. Hoeveel bezoe kers er geweest zijn is niet geweten daar de toegang gratis was = geen tickets op nummer.De datum blijkt ook een goede keuze, er kwamen alleen een paar opmerkingen over de wegaanduiding. Blijkbaar vond niet iedereen even gemakkelijk de locatie. De foto ’s zijn terug te vinden op de web site van Dst.

2) Daar er verder geen agendapunten waren werd dit weer een gezellige babbelvergadering  
met taart, koffie en diverse onderwerpen zoals vliegtuigmodelbouw, servomotoren, batterijen en
computers.                                                     

73, ON6VP


Samenkomst  12 OT-Dst op 05-12-2016
Aanwezigen: ON4DV– ON5KB – ON6EU – ON6KL - ON6VP – ON7KS  – ON8ER - ON4RDB – ON7JW                         
1)Hambeurs RST.
Meerdere OT-ers zijn deze beurs die voor de eerste keer ingericht werd op een nieuwe locatie
nl. in Landen gaan bezoeken. Iedereen was van de mening dat dit een grote verbetering was. Wat 
wel opgevallen was, was de aanwezigheid van controleurs van het BIPT en politieagenten. Men
kan zich hier vragen bij stellen!

2)Blijkbaar heeft het door Roland ON4RDB gelanceerde voorstel op de ledenvergadering DST om
een cursus over Arduino te organiseren bij de OT-ers iets losgemaakt. Toen het thema ter sprake
kwam lag plots de tafel vol met printplaten en toebehoren van Arduino. ON6EU en ON7JW bleken
al langer hier mee bezig te zijn en er ook al wat vanaf te weten. Bij rondvraag wie interesse had
om deel te nemen aan een eventuele cursus bleek een grote meerderheid hier voor te vinden te
zijn. Afwachten dus.

3)Marc ON5KB toverde ook nog een zendertje voor 1 mW op een printje van enkele vierkante centi-
meters tevoorschijn met een aantal mogelijkheden en dit voor een tiental euro via internet.
René ON8ER had daan eindelijk de CD’s bij om de GPS-en die hij een paar maanden geleden uit-
gedeeld heeft te programmeren. Roland zou zorgen voor kopieën.

73, ON6VP


Samenkomst  01 OT-Dst op 09-01-2017
Aanwezigen:  ON5KB – ON6EU – ON6KL - ON6VP – ON7KS  – ON8ER – 0N4RDB – ON6UO- ON4PJA
                       
1) Welkom.
Roland heette iedereen welkom met de beste wensen voor 2017 meteen waren we aan de eerste
verjaardag van de oprichting van het OT-ers clubje.
 
2) Track-pack.
De door Roland gemaakte kopieën van de software werden rondgedeeld  waarbij uitgelegd werd
Wat er allemaal op te vinden is en hoe installeren. Hierover volgt noch meer uitleg op de volgende meeting.

3) Hambeurs Rosmalen 11.03.2017
Volgende OM hebben zich reeds ingeschreven:
ON7KS – ON6UO – ON4RDB – ON6VP – ON6KL – ON4JPA
Vertrek op de Citadel om 09.00.
Ondertussen is vernomen dat er een busje is gehuurd voor 7 personen inclusief chauffeur d.w.z
dat nog slechts één plaats vrij is. Iedereen heeft ondertussen al deze info reeds doorgekregen via email.

4) Arduino workshop.
Het ganse idee werd nog eens doorgenomen en we kunnen vermelden:
Dat nog niet vastligt wie deze workshop gaat geven, noch waar noch wanneer.
Welke kit zal gaan gebruikt worden en of dit eventueel een groepsaankoop wordt.
Wij best wachten tot er meer details bekend zijn over voornoemde punten; voor onze categorie OM mag het rustig zijn tijd nemen.

5) Bezoek radiomuseum ON8PO. ON6VP zal dit voorjaar een bezoek trachten te regelen met Mat.

6) Junk in the Trunk.
Onze tweede kofferbakverkoop zal dit jaar doorgaan op 28 oktober ( laatste zaterdag van de
maand) op dezelfde locatie. Meer details volgen nog nadat we de toestemming van de stad Diest hebben gekregen.

7) Uitstap hambeurs La Louvière.
Hier wordt later nog op teruggekomen .

73, ON6VP


Samenkomst  02 OT-Dst op 06-02-2017
Aanwezigen:  ON5KB – ON6EU – ON6KL - ON6VP – ON7KS  – ON8ER – 0N4RDB – ON6UO-ON4PJA - ON4DV – ON1DNF

1)Busje Hambeurs Rosmalen.
Het aanvankelijk toegezegde VW busje werd door de firma verkocht en kon ons geen alternatief
geven voor de datum van 11 maart ek. Na wat zoekwerk door Roland en Maurice is een oplossing
gevonden bij een ander verhuurbedrijf.
Dus: vertrek op 11 maart om 09.00 op de citadel aan ons lokaal.
     Vertrek in Rosmalen huiswaarts om 15.00 – verzamelpunt wordt ter plaatse meegedeeld.
  
2) Track-pack.
Na heel wat zoekwerk en proberen is Roland tot de conclusie gekomen dat het niet zo eenvoudig
om het systeem bruikbaar te maken, maar er wordt verder aan gewerkt.

3) Arduino workshop.

Achteraf vernomen dat er 27 inschrijvingen waren wat zeker een groot succes is al waren een
paar OT-ers van mening dat deze groep te groot is. Het ware misschien beter geweest deze in
twee of drie groepen te verdelen. 

4) Demo met Mini VNA
Jos ON6EU had dit apparaatje meegebracht en een en ander werd gedemonstreerd door testen
te doen op de antennesystemen van het clubstation. Blijkbaar kloppen bv. de SWR metingen door
Jos gedaan niet met de resultaten die gemeten werden bij de installatie van de antennen. Tony
ON1DNF toonde heel ander grafieken van de metingen door hem gedaan destijds. Hierna volgde
een zeer geannimeerde discussie over SWR metingen. Om uit het probleem te komen zal Tony op
de bijeenkomst van 6 maart zijn metingen toelichten en overdoen. Kan interessant te worden.

5) Epicorda.
Op de vroegere site van Philips Hasselt loopt tot 6 mei een tentoonstelling over de ontwikkelingen
bij Philips en is voor iedereen vrij te bezoeken.

73, ON6VP


Samenkomst  03 OT-Dst op 06-03-2017
Aanwezigen:  ON5KB – ON6EU – ON6KL - ON6VP – ON7KS  – ON8ER – 0N4RDB – ON6UO- ON4PJA
ON4DV – ON1DNF – ON7JW – Jos ex ON7JQ.

1)Busje Hambeurs Rosmalen.
Ook deze keer was de uitstap naar Rosmalen een schot in de roos en was het busje volgeboekt en
bedanken we Maurice ON7KS voor de  veilig en comfortabele rit.

2) Track-pack.
Roland werkt verder aan deze klus die meer inhoudt dan men zou denken.

3) Arduino workshop.
De eerste sessie van deze workshop was volgens de deelnemende OT-ers een positieve ervaring
zowel qua inhoud als de manier van brengen door Hans onze CM.
Roland ON4RDB heeft een gans boekwerk gedownload met allemaal projecten voor radioamateurs
die met Arduino kunnen gemaakt worden.

 4) 40 m mini QRP TxRx
Jos ON6EU had nogmaals een juweeltje van zelfbouw meegebracht nl. een 40 m mini QRP TxRx
met 5W output alleen geschikt voor CW met een zeer goede ontvanger zo als hij liet horen. Deze
kit is via internet te vinden onder de benaming Miss Mosquita. 

5) Metingen SWR  

Na de afwijkingen die de vorige keer werden vastgesteld tussen de metingen van ON6EU en ON1DNF met hun mini VNA werd nu dieper ingegaan op het probleem en werd de SWR van de 40 en
80 m draadantenne van het clubstation opgemeten met dezelfde VNA’s plus met een Rigexpert van ON6UO en van de club en een MFJ SWR Analyzer van ON6VP.
De resultaten zie je hieronder:
Mini VNA ON1DNF :     3,650 MHz          SWR = 1/2,17       7,025 MHz            SWR = 1/2,37
Mini VNA ON6EU  :     3,650 MHz          SWR = 1/1,79       7,025 MHz            SWR = 1/1,91
Rigexpert ON6UO :     3,650 MHz          SWR = 1/1,7        7,025 Mhz            SWR = 1/1,32
Rigexpert club  :     3,650 MHz          SWR = 1/1,71       7,025 MHz            SWR = 1/1,32
Mfj Analy. ON6VP:     3,650 MHz          SWR=  1/1,9        7,025 MHz            SWR = 1/1,5

We zien hier dus dat de metingen gedaan met VNA’s onderling vrij ver uit elkaar liggen, die met de
Rigexpert’s aan elkaar gelijk zijn en de metingen met de MFJ analyzer hier ergens tussen zweeft. Al bij al een leerrijke namiddag maar de vraag blijft: waarom die afwijking tussen de metingen met de VNA’s? De software waaronder het systeem loopt ….? 

73, ON6VP


Samenkomst  04 OT-Dst op 03-04-2017
Aanwezigen:   ON6EU – ON6KL - ON6VP – ON7KS  – ON8ER – 0N4RDB – ON6UO - ON4DV – ON4RP - ON9CYF.

1)Busje Hambeurs Rosmalen.
Daar het busje volgeboekt was, de onkosten voor huur lager lagen dan voorheen is er een mooi
financieel overschot dat door ON7KS in bewaring gehouden en gebruikt wordt voor de
volgende gelegenheid.

2) Gebruik laptop, tablet e.d.
Roland zegt nog eens ter verduidelijking dat de OT-ers die dingen ook gebruiken maar dat we dit
zo als afgesproken liever niet gebruiken op onze bijeenkomsten zodat iedereen “ bij de les blijft”.
Bij demo’s en testen zullen we deze natuurlijk optimaal benutten.

3) Bezoek radiomuseum ON8PO.
ON6VP gaat naar Mat om een bezoek te regelen en zal trachten om de datum van 27 april vast
te leggen. Roland zal hiervan iedereen op de hoogte brengen met de nodige afspraken van plaats
uur.

4) Hebbeding…. .
Te gek om los te lopen. ON4RDB toonde een mini soldeerbout van 8 Watt aan te sluiten op de
USB poort.               

5) Metingen SWR  op antennes clubstation.
…..” a never ending story ?”
Na de diverse metingen van vorige keer met hun vergelijkingen en afwijkingen nogmaals een test
door ON6UO. Piet had hiervoor een HF TxRx, een homemade dummyload (in een confituurpot )
een analoge SWR-Powermeter en zijn Rigexpert meegebracht.

De resultaten zie je hieronder:

 

Wat blijkt:
Er werd gemeten met Rigexpert en Kenwood SW-200 op 3,560 MHz………………  SWR  1/2,2
De beste (????) SWR waarde werd gevonden op 3,800 MHz.
Bij de Hexbeam werd de beste SWR gemeten op 14,226 MHz ……………………  SWR 1/1,13
Piet toverde ook nog een mooi Smith-chart tevoorschijn maar hier stopte het voor iedereen want
niemand bleek dit diagram correct te kunnen lezen. Dus …. via deze een oproep aan gelijk wie om op een van onze bijeenkomsten dit eens op een begrijpelijke manier te komen uiteenzetten.

Alvast bedankt.                                               

73, ON6VP


Samenkomst  05 OT-Dst op 08-05-2017
Aanwezigen:   ON6EU –  ON6VP – ON7KS  – ON8ER – 0N4RDB – ON6UO - ON4DV – ON4RP-ON5KB – ON7JW.
     
1) Bezoek privé radiomusem ON7PO.
We mogen denk ik wel zeggen dat ook deze keer iedereen tevreden was. Het was dan ook on-
voorstelbaar wat we te zien kregen aan militair en amateur telecommunicatie apparatuur. Maar
dat niet alleen, ook een groot aantal militaire voertuigen tot in de detail gerestaureerd en rijklaar en dit alles netjes, ordelijk en overzichtelijk opgesteld in nieuwe gebouwen. Niet alleen de rondleiding gegeven door Math himself was “af” met de persoonlijke verhalen en anekdotes die hij
wist te vertellen bij verschillende van zijn items, ook de vriendelijke ontvangst bij hem thuis door
zijn xyl met koffie en koeken en de gezellige babbel werd ten zeerste gewaardeerd waarvoor we
hen hier nog eens hartelijk bedanken.

Boven 2° van rechts ON8PO

Voor ON6VP na 50 jaar weer-
zien van een oude bekende.

Telexen

Eén van de zovele radio-uitrustingen.

Hummer in restauratie

Eerste flightsimulator
ook nog Link-Trainer genoemd

2) Uiteenzetting door Ludo ON7JW.
Ludo gaf door tijdsgebrek een korte uiteenzetting over de DITX SSB TxRx voor 20 m, allemaal door hem gebouwd. Bij het demonstreren in de clubshack blijken de dingen ook goed te functioneren.
Voor de geïnteresseerden heeft Ludo aan iedereen de sites doorgestuurd waar alle info te verkrij-
gen is.

4) Volgend jaar…. ?
Voor volgend jaar vragen we aan iedereen om met voorstellen te komen voor een uitstap.
Een eerste voorstel is om een bezoek te brengen aan het ORM wat staat voor Olens Radio
Museum. Elk voorstel is welkom en het moet niet altijd met radio of techniek te doen hebben.
De OT-ers hebben een breed spectrum aan interesses.
                  
5) Bezoek hambeurs La Louvière.
Daar Maurice ON7KS deze keer door familiale omstandigheden niet kan rijden zoeken we een
chauffeur om met het busje te rijden. Een ander mogelijkheid is om met de trein te gaan maar
dit blijkt nogal omslachtig en tijdrovend te zijn. Andere mogelijkheid is een busje met chauf-
feur te huren maar dit valt nogal duur uit. Eest afwachten of we genoeg deelnemers vinden om
een beslissing te nemen.

6) Junk in the Trunk.
Vooropgesteld is de datum van 21 oktober ek. Meer nieuws ivm hiermee waarschijnlijk op de
bijeenkomst van 5 juni as.

7) Track-Pack.
Roland had zich vastgebeten in deze materie met de duidelijke wil dit zaakje aan de praat te
en het is hem uiteindelijk ook gelukt waarvoor een dikke proficiat. Hij heeft het systeem een
voorlopige opstelling gegeven in zijn wagen maar moet nog enkele fijnregelingen krijgen en
hem kennende zullen ook die wel lukken. We horen er wel van.

73's
ON6VP                                 


Samenkomst  06 OT-Dst op 05-06-2017
Aanwezigen:   ON6EU –  ON6VP – ON7KS  – ON8ER – 0N4RDB - ON4RP – ON7JW – ON9CYF

1) Junk in the Trunk
Van de stad Diest is de bevestiging gekregen om de accommodatie op de citadel te gebruiken voor
onze volgende uitgave op 21 oktober ek. Eventueel kunnen we ook het paradeplein gebruiken.
Lode, ON6KL zal worden gevraagd via de gekende kanalen deze activiteit bekend te maken.

2)  La Louvière   
Of dit een gezamelijke uitstap met busje zal worden moeten we nog afwachten. Eerste voor-
waarde is genoeg deelnemers.

3) Groepsuitstap volgend jaar  
Er zijn reeds een paar tips gegeven maar er wordt gevraagd naar meer.

4) Coil-master
Roland had een setje bij dat gebruikt wordt door “ elektronische rokers” , die op regelmatige
tijdstippen de spoeltjes in hun pijpje moeten vervangen. Blijkt dat het setje om deze spoeltjes
zelf te wikkelen (= goedkoper) ook toepasbaar is om in een elektronische schakeling de nodige
spoeltjes tot een beperkte diameter te wikkelen.

5) SMD hulp tool
ON9CYF liet ook een setje met een aantal pipets om SMD componenten op te pikken voor
montage rondgaan. Systeem werkt op het principe van vacuüm. Sorry Anatoli maar ik ben
vergeten een foto te maken.             

Spoeltjes wikkelen

73, de ON6VP


Samenkomst  07 OT-Dst op 03-07-2017
Aanwezigen:   ON6VP – ON8ER – 0N4RDB – ON4DV - ON5KB - ON7JW – ON6KL – ON4DNY

1) Junk in the Trunk
Voor CQ-QSO zal ON6VP een klein artikel met enkele foto’s opstellen om alzo wat reklame te
maken voor uitgave 2017. De datum, plaats en uur worden eveneens vermeld en de verwijzing
naar de website van ON4DST voor alle andere info’s. Roland stuurt de bekendmaking ook naar
ON4LEA. De affiche wordt naar elke CM gestuurd en het bestuur DST zal aangesproken worden
om de kosten hiervoor te betalen. Er wordt nog een barman(vrouw) gezocht.

2) La Louvière   
???????

3) ON4RDB
Roland had ook deze keer heel wat te tonen zoals een outback antenne die tot 200W kan ver-
werken en dit op 80/40/30/20/17/15/12 en 2 m. Een zeer compact ding.

Outback antenna

Proefopstelling

Reinigings set

Powermeter

Power meter insite

CW decoder arduino

Een ander item was een zelfbouw power meter, mooi afgewerkt met een deksel in plexi zodat
Men het inwendige kon zien zonder de behuizing open te doen; goed bekeken.
Specificaties powermeter
De schakeling is opgebouwd rond een volledig monolitisch logaritmische versterker die 92 dB
versterking levert tot 100 MHz en 88 dB tot 500 MHz. Het vermogen kan gemeten worden
tussen -37 dBm en 10 dBm ( 0,2 µW en 10 mW ). Met externe verzwakkers kan zelfs tot 100 dBm
( 10.000.000 W ) gemeten worden.

- Gemeten resolutie : 0,1 dBm
- Frequentiebereik : 1 – 500 MHz
- Applicatie : Rf power metingen en calibratie.

Schakelaars aan de voorkant laten toe om verzwakkers te “programmeren” zodat de uitlezing
aangepast blijft.
Algemeen : kostprijs € 30 ( zonder voeding, behuizing, schakelaars en N- connector.

Ook praktisch voor de zelfbouwer van behuizingen en fronten die ook nog eens de spuitbus met
lak hanteren is een setje reinigingsborsteltjes om de spuitmondjes zuiver te maken iets wat dik-
wijls vergeten wordt met alle nare gevolgen vandien.

4) ON5KB
Marc toonde een mini module om CW te decoderen via arduino. Iedereen heeft ondertussen alle
Info waar dit te verkrijgen is via mail van Marc ontvangen.

73, de ON6VP


Samenkomst  08 OT-Dst op 07-08-2017

Download het verslag Hier


Samenkomst  09 OT-Dst op 04-09-2017

Download het verslag Hier


Samenkomst  10 OT-Dst op 02-10-2017

Download het verslag Hier