Facebook YouTube

Nieuws

CW proef 2023
8 april 2023
lees hier meer

2022 foto's CW proef


knutselavond
op verzoek!
2de vrijdag v/d maand


Volgende
ledenvergadering
31-3-2023


Kofferbakverkoop
Junk In The Trunk
2022 foto's Junk In The Trunk


Uitslag
Lentecontest
2022
Lees hier meer


lentecontest 2023
Data & Rules
lees hier meer


Ouder nieuws
Lees hier meer

Stad Diest

In 2022 organiseert UBA-DST voor de 5de maal de BIPT CW proef.

In overeenstemming met het besluit van de Raad van BIPT van 19 januari 2021 is het BIPT op de hoogte gebracht en zijn de examinatoren erkend door het BIPT. Na het slagen in deze proef ontvangen de deelnemers een “bewijs van slagen” waarmee de houders van een Belgisch klasse A bedieningscertificaat de vermelding “Morse xx WPM” op hun bedieningscertificaat kunnen verkrijgen.  

Het staat buitenlandse radioamateurs vrij om deel te nemen aan deze proeven, het is uiteraard aan hun bevoegde administratie om het “bewijs van slagen” te valideren.


Datum en plaats: 18 April 2022 om 14u00, Citadel

Seinsnelheid: Achtereenvolgens worden twee proeven georganiseerd: 5 WPM en 12 WPM.

Wens je aan deze CW-proef deel te nemen? Gelieve je dan aan te melden via een E-Mail aan on6kl@uba.be met vermelding van volgende gegevens: Naam, voornaam, roepteken, volledig adres, geboortedatum en -plaats, kopie van je bedieningscertificaat en een kopie van je identiteitskaart (recto/verso).

Opgelet: uiterste inschrijvingsdatum: 18 Maart 2022.

Meer informatie nodig?: on6kl@uba.be

Voorbereiding: Het internet biedt tal van toepassingen die je kunnen helpen bij de voorbereiding van de CW proef(aanleren van tekens & snelheid verbeteren). Het meest aangewezen zijn die toepassingen die de KOCH methode gebruiken:
- LCWO (Learn CW Online) van DJ1YFK : 
www.LCWO.net
- G4FON Koch trainer: 
www.g4fon.net/
- “Just Learn Morse code” van LB3BK: 
www.justlearnmorsecode.com/download.html
- De UBA CW-cursus: 
www.uba.be/nl/actueel/uba-cw-cursus

Ook voor smartphones bestaan er prachtige App’s zoals:
- ANDROID App: IZ2UUF Morse Koch CW (gratis)
- iPhone App: KOCH trainer van Pignology

Het aanleren van morsetekens doe je best op een relatief hoge seinsnelheid (18WPM) met een grote afstand tussen de tekens en tekengroepen (spatiesnelheid = 5WPM), deze afzonderlijke instelling voor seinsnelheid van de tekens en spatiesnelheid is in de meeste leerprogramma’s voorzien. Al naargelang je vordert kan je dan de spatiesnelheid aanpassen naar een hogere waarde.

Een hoge seinsnelheid, eigen aan de Koch methode, verbetert je “reactievermogen” en vermijdt dat je punten en strepen gaat “tellen”.

Foto’s van de vorige proef vind je hier.

Succes gewenst! 73,

Lode/ON6KL